HALLONODLINGEN DÄR BÄREN GÖR LIKA GOTT FÖR DIG
SOM FÖR NATUREN SOM OMGETT DEM
På den här gården har människor sedan alltid bedrivit odling. Den har
välsignats med ett soligt läge på Bjäres södra sida, precis nedanför
Littorinavallen med böljande fält, beteshagar och Skäldervikens
glittrande hav runt.
Idag drivs gården av mig och min sambo Sven. Denna mark vill vi förvalta
så väl vi kan åt nästa generationer människor, samtidigt som vi tar god
hand om denna generationens insekter, fåglar, rådjur,
sorkar, mullvadar., igelkottar och kräldjur
Här kan du plocka dina egna solvarma hallon! Handla lokalt odlade,
och förädlade, råvaror från yrkeskunniga odlare och mathantverkare
runt om på Bjäre. Du kan också boka ett boende på gården och utgå
här när du ska upptäcka denna magiska halvö.
Välkommen!
Emma 

Stöd från Europeiska unionen

EU medfinansierar min satsning där jag kommer gynna den biologiska mångfalden genom att anlägga småbiotoper. Syftet med projektet är att skapa gynnsamma miljöer för insekter smådjur och fåglar. Bl.a. kommer jag anlägga små vatten, sandiga ytor, ängsmark och en nyttodjurpark. Bjäre bär har även fått investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för att bygga mina odlingstunnlar. Tack vare stödet kan jag nu bidra med fantastiska hallon till alla er som besöker oss under hela säsongen.